Precisions-spänndornar

for gearing of components

Spännblock flänsdornar

Konhyls-flänsdornar

Konisk hylsa flänsdornar

Flatelement flänsdornar

Konhyls center dornar

Spännprinciper för specialtillverkade spänndornar