Inbyggnads frihjul

for press fit on the outer ring

för kilspårsanslutning på den yttre ringen