RINGSPANN® Beräkningsverktyg

Introduktion

Beräkningsverktyg:

krympskiva
Krympskiva
koniska spännelement
Koniska spännelement

Med verktyget kan du göra följande:

  • Val av spännelement med hänsyn till typ och storlek

  • Ladda ner tillhörande produktinformation (datablad)
  • Ladda ner tillhörande CAD-filer
  • Beräkning av överförbara vridmoment och axiella krafter baserat på kundens axeldiameter med hänsyn tagen till åtdragningsmoment, antal skruvar, sträckgräns, material och toleranser.
  • Beräkning av överförbart moment och axiella krafter när både moment och axiell kraft överförs.
  • Beräkning av ytterdiameter på nav
  • Beräkning av navbredd
  • Beräkning av bandtrumma


För att utföra beräkningar av moment, nav och ihåliga axlar, krävs ett konto.